VITAD-AGRI

Viện ứng dụng công nghệ & phát triển nông nghiệp Việt Nam

3 Tháng Tám, 2020
z2000746680582_04799044ec3fe21fa3e8adc7f44f4314

Hội thảo – Tập huấn Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông sản – Hành động tiếp cận EVFTA.

Hội thảo – Tập huấn Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông sản – Hành động tiếp cận EVFTA.

Để giúp các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu nông sản chủ động bắt kịp, tận dụng tốt cơ hội ngay từ khi hiệp định có hiệu lực, VITAD-AGRI và VCCI đã phối hợp tổ chức buổi tập huấn hội thảoDoanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông sản- Hành động tiếp cận EVFTA”.

Mục đích của buổi Tập huấn- Hội thảo là nhằm trang bị các kiến thức cần thiết của EVFTA liên quan đến xản xuất và xuất khẩu nông sản sang thị trường EU; Tạo lập liên kết chuỗi giữa sản xuất và xuất nhập khẩu nông sản; Đề xuất các chính sách nhằm chủ động, đẩy nhanh quá trình và nâng cao hiệu quả thực thi EVFTA trong sản xuất và xuất khẩu nông sản.

Các mục tiêu cụ thể:

  • Xác định rõ các ngành hàng nông sản và các yêu cầu đặt ra với từng mặt hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường EU (gồm i) Ngành hàng trồng trọt; ii) Ngành hàng chăn nuôi và iii) Ngành hàng thủy hải sản).
  • Xác định và đề xuất những giải pháp, chính sách và lộ trình nhằm đẩy nhanh xuất khẩu nông sản sang thị trường EU (Theo từng ngành hàng)..
  • Tạo lập liên kết chuỗi giữa doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản sang thị trường EU (Theo từng ngành hàng).
  • Các mục tiêu sẽ được giải đáp, hướng dẫn cụ thể với những nội dung sau:

– Lộ trình thuế về 0% đối với các sản phẩm NN xuất khẩu của VN;

– Những sản phẩm hưởng thuế ưu đãi nhưng áp dụng hạn ngạch XK;

– Trình tự thủ tục thực hiện quy định nguồn gốc xuất xứ hàng hóa XK;

– Yêu cầu, thủ tục về quy định an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thức vật đối với nông sản XK;

– Quy định về chỉ dẫn địa lý và bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu;

– Yêu cầu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

– Những ngành hàng nông sản XK có lợi thế canh tranh cao nhờ VEFTA, những khó khăn và giải pháp 

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo, Tập huấn “Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông sản-Hành động tiếp cận EVFTA” ngày 30/7/2020


Comment Form

Copyrights © 2019 VITAD-AGRI All Rights Reserved.

X