VITAD-AGRI

Chương trình Bạn Của Nhà Nông VTV2 “Nông sản Việt Nam với Hiệp định EVFTA”

Chương trình Bạn Của Nhà Nông VTV2  “Nông sản Việt Nam với Hiệp định EVFTA”

Xem chi tiết

Hội thảo – Tập huấn Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông sản – Hành động tiếp cận EVFTA.

Hội thảo – Tập huấn Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông sản – Hành động tiếp cận EVFTA.

Xem chi tiết

Thỏa thuận ba bên về Kho ngoại quan Bằng Tường – Trung Quốc tại Viện VITAD-AGRI ngày 07/10/2019

Thỏa thuận ba bên về Kho ngoại quan Bằng Tường – Trung Quốc tại Viện VITAD-AGRI ngày 07/10/2019

Xem chi tiết

Tiếp đoàn doanh nghiệp từ Tỉnh Quảng Tây, TQ. Hai bên đã ghi nhận những hợp tác về phân bón hữu cơ tại VN

Tiếp đoàn doanh nghiệp từ Tỉnh Quảng Tây, TQ. Hai bên đã ghi nhận những hợp tác về phân bón hữu cơ tại VN

Xem chi tiết

Lãnh đạo Viện VITAD-AGRI tham dự Hội nghị ASEAN – Trung Quốc tại TP Nam Ninh, TQ tháng 09/2019

Lãnh đạo Viện VITAD-AGRI tham dự Hội nghị ASEAN – Trung Quốc tại TP Nam Ninh, TQ tháng 09/2019

Xem chi tiết

Copyrights © 2019 VITAD-AGRI All Rights Reserved.

X