VITAD-AGRI

Viện ứng dụng công nghệ & phát triển nông nghiệp Việt Nam

25 Tháng Mười, 2019
18520009_1816632431892659_8731999480701816225_n

Buổi kí biên bản ghi nhớ tại KS Hilton – Hà Nội

Buổi kí biên bản ghi nhớ tại KS Hilton – Hà Nội

 

 


Comment Form

Copyrights © 2019 VITAD-AGRI All Rights Reserved.

X