VITAD-AGRI

Viện ứng dụng công nghệ & phát triển nông nghiệp Việt Nam

8 Tháng Mười Một, 2019
0383e2451fcaf994a0db

Khóa tập huấn về chứng nhận hữu cơ Nhật Bản – JAS

Khóa tập huấn về chứng nhận hữu cơ Nhật Bản – JAS

 

Một số hình ảnh hoạt động của các chuyên gia Viện VITAD-AGRI tham dự Khoá tập huấn thanh tra chứng nhận hữu cơ Nhật Bản – JAS


Comment Form

Copyrights © 2019 VITAD-AGRI All Rights Reserved.

X