VITAD-AGRI

Viện ứng dụng công nghệ & phát triển nông nghiệp Việt Nam

6 Tháng Tư, 2021
7

Tập huấn “Thực hành sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo phương pháp hữu cơ”

Ngày 3 tháng 4 năm 2021, Viện Ứng dụng công nghệ và phát triển nông nghiệp Việt Nam (Vitad Agri) hợp tác cùng Công ty cổ phần Giang Sơn tổ chức Buổi tập huấn “Thực hành sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo phương pháp hữu cơ” tại Yên Thế, Bắc Giang.


Comment Form

Copyrights © 2019 VITAD-AGRI All Rights Reserved.

X