VITAD-AGRI

Viện ứng dụng công nghệ & phát triển nông nghiệp Việt Nam

4 Tháng Một, 2021
21

Viện VITAD-AGRI THUYẾT MINH ĐỀ ÁN: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Thuyết minh Đề án: Phát triển NNHC trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 do Viện Ứng dụng và Phát triển Nông nghiệp Việt Nam (VITAD-AGRI) thực hiện.

Logo Chứng nhận sản phẩm Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam


Comment Form

Copyrights © 2019 VITAD-AGRI All Rights Reserved.

X